Βόλτα στον Πόρο

Είδος: Ποίηση

Ποιητής: Παναγιώτης Γ. Ανδρέου

Πειραιάς: 2022

Επαφή: takan.por@gmail.com