Κραυγές

Είδος: Ποίηση

Ποιήτρια: Σοφία Σπύρου

Εκδόσεις: Μια έκδοση από τη Φιλολογική Στέγη Πειραιώς

Επαφή: 6934777215