Τα Δικαιώματα του Παιδιού

Δείγμα.

Εάν σας ενδιαφέρει το βιβλίο επικοινωνήστε με τον συγγραφέα, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται παρακάτω.

Στο δίτομο έργο «Τα Δικαιώματα του Παιδιού» ο αναγνώστης κατανοεί, μέσα από ευχάριστες και διδακτικές ιστορίες, ότι όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν δικαιώματα! Αυτό αποτελεί μία βασική ανθρωπιστική αρχή! Τα δικαιώματα αυτά έχουν καταγραφεί στο επίσημο κείμενο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού από τον ΟΗΕ, που ισχύει σε 193 χώρες από το 1990. Γι’ αυτά, λοιπόν, τα δικαιώματα καλούμαστε να αγωνιστούμε, ώστε να τα διασφαλίσουμε σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις! Γιατί μόνο έτσι μπορεί να οικοδομηθεί ένας κώδικας αξιών ικανός να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα για κάθε παιδί!

Είδος: Παιδικό Βιβλίο

Συγγραφέας: Σταυρούλα Βενιέρη

Εκδόσεις: Κούρος

Αθήνα: 2021

Επαφή: kouros.books@gmail.com